Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL-000017-000018
Població
Durro
Capacitat
8
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL000693
Població
Taüll
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL-000015, HUTL-000034, HUTL-000035, HUTL-000042 HUTL-000423 HUTL-000424 HUTL-000425, HUTL-000426, HUTL-000427
Dirección Recepción:
Carretera al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, s/n (desviación L-500, km 17 dirección a Caldes de Boí)
Cordenadas GPS :    N42.54165   E0.83810.
 
Població
Boí
Capacitat
45
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL 000633 / 000636

Calle Els Casals, 1 - Taüll (a 500 mtrs.carretera de las pistas)

Població
Taüll
Capacitat
3
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL-000728/ 000150
Població
Taüll
Capacitat
4
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL-000047 al HUTL-000051

Passeig Sant Feliu, 53

Població
Barruera
Capacitat
20
Habitatge d’ús turístic
Població
Barruera
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL-000317-000318

Graieres, 6 · 25528 Taüll

Població
Taüll
Capacitat
7
Apartament turístic

Carrer del Resort, s/n, 25528 Pla de l'Ermita, Lleida

Població
Pla de l’Ermita
Capacitat
69
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL-000036 al 000040 / HUTL 001115
Població
Barruera
Capacitat
20
Apartament turístic
Número de registre
ATL-000003

Urb. Pla de l’Ermita. 25528 Taüll, Lleida

Població
Pla de l’Ermita
Capacitat
336
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL-000301
Població
Boí
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL 000305 / 000306
Població
Barruera
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL000899 fins 000906
Població
Taüll
Capacitat
40
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
Diversos
Població
Pla de l’Ermita
Capacitat
236
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL - 000562 / 563 / 564
Població
Boí
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL-000034/000035/000015/000042
Població
Barruera
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL-000365 000366
Població
Taüll
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL-000410-000411
Població
Erill la Vall
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL-000769
Població
Boí
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL-000269
Població
Taüll
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL-000348-000353 i 000392-000395
Població
Boí
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL-000043 - 000046
Població
Barruera
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL-000270/271/286
Població
Durro
Habitatge d’ús turístic
Número de registre
HUTL-000937-000938
Població
Taüll

En aplicació del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), en vigor des del 25 de maig de 2018, si sou persona física és necessari el vostre consentiment per publicar les dades de contacte de l'establiment turístic, als efectes de publicitat i difusió turística. Igualment si teniu personalitat jurídica i no esteu adherits al Patronat podeu donar el vostre consentiment als mateixos efectes. Per donar el vostre consentiment escribiu-nos un correu amb el nom, telèfon i web de l’establiment a vallboi@vallboi.com