Casa de pagès o agroturisme
Número de registre
PL-000561
Població
Erill la Vall
Capacitat
12
Casa de pagès o agroturisme
Número de registre
PL-000691 i PL-000290
Població
Durro
Capacitat
8
Allotjament rural
Número de registre
PL-000112 i PL-000246
Població
Durro
Capacitat
8
Allotjament rural
Número de registre
PL-000029
Població
Barruera
Capacitat
13
Allotjament rural
Número de registre
PL-000012

Allotjaments de casa Quintana

C/ Sant Martí, 5 (davant de l'església)

25526- Llesp-

Població
Llesp
Capacitat
12
Allotjament rural
Número de registre
PL-000096
Població
Vilaller
Allotjament rural
Número de registre
PL-000215, PL-000287, PL-000288
Població
Cardet
Capacitat
6
Allotjament rural
Número de registre
PL-000412
Població
Iran
Capacitat
6
Allotjament rural
Número de registre
PL-000634-000635-000636
Població
Llesp
Casa de pagès o agroturisme
Número de registre
PL-000023, PL-000228 i PL-000229
Població
Erill la Vall
Capacitat
12
Allotjament rural
Número de registre
PL-000046
Població
Taüll
Capacitat
10
Allotjament rural
Número de registre
PL-000015/000277
Població
Barruera
Capacitat
8
Allotjament rural
Número de registre
PL-000017, PL-000227 PL-000226
Població
Barruera
Capacitat
12
Casa de pagès o agroturisme
Número de registre
PL-000021
Població
Erill la Vall
Capacitat
11
Casa de pagès o agroturisme
Número de registre
PL-000471,PL-000472

Major, 32

Població
Barruera
Capacitat
11
Casa de pagès o agroturisme
Número de registre
PL-000051
Població
Taüll
Capacitat
13
Allotjament rural
Número de registre
PL-000202
Població
Taüll
Capacitat
7
Allotjament rural
Número de registre
PL-000562
Població
Taüll
Capacitat
4
Allotjament rural
Número de registre
PL-000172
Població
Saraís
Capacitat
4
Allotjament rural
Número de registre
PL-000244 PL-000038
Població
Taüll
Capacitat
15
Allotjament rural
Número de registre
PL-000098
Població
Barruera
Capacitat
11
Casa de pagès o agroturisme
Número de registre
PL-000016
Població
Taüll
Capacitat
10
Allotjament rural
Número de registre
PL-000431
Població
Erill la Vall
Capacitat
4
Casa de pagès o agroturisme
Número de registre
PL-000475, PL-000476

Carrer Graieres  Ca de Martí

Població
Boí
Capacitat
4
Allotjament rural
Número de registre
PL-000065,PL-000278, PL-000279

Passeig St. Feliu, 39

25527 Barruera

Vall de Boí

Població
Barruera
Capacitat
15
Casa de pagès o agroturisme
Número de registre
PL-000028
Població
Barruera
Capacitat
14
Casa de pagès o agroturisme
Número de registre
PL-000135
Població
Boí
Capacitat
9
Allotjament rural
Número de registre
PL-000217, PL-000249
Població
Durro
Capacitat
8
Allotjament rural
Número de registre
PL-000031/ 000280
Població
Barruera
Allotjament rural
Número de registre
PL-000070
Població
Taüll
Allotjament rural
Número de registre
PL-000271, PL-000610
Població
Cardet